Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429372 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Hoa lục bình - ID: 1429372
 Name:  Hoa lục bình
 IP & Posted by:  27.75.136.30 on March 13, 2018 at 11:06am
 Gender:  Female
 Age:  54
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Miền Tây
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Hưu trí
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Vạn sự tùy duyên.
 Free Time:  Thiên nhiên và thú cưng.
 I Am:  Bình thường và giản dị.
 Looking For:  Chân thành, chân thật, chân tình. toi_van_la_toi1964@yahoo.com.vn

Back | Send Email to Hoa lục bình (ID: 1429372)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.