Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429366 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Bé Ty
 Bé Ty - ID: 1429366
 Name:  Bé Ty
 IP & Posted by:  103.199.40.136 on March 13, 2018 at 9:09am
 Updated by:  March 13, 2018 at 9:11pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Tự Do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cần một ai đó hiễu ..
 Free Time:  Xem phim ăn uống du lịch đọc sách
 I Am:  Hoà đồng dễ gần
 Looking For:  Cần 1 ai đó hiễu và quan tâm chia sẽ mọi thứ trong cuộc sống này .. facebook mình là betylonely102 . Số điện thoại của mình là zalo và viber : không 9 không 2 chín 9 tám 7 không 2

Back | Send Email to Bé Ty (ID: 1429366)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.