Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429362 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Dung nhi

 Dung nhi - ID: 1429362
 Name:  Dung nhi
 IP & Posted by:  171.248.15.88 on March 13, 2018 at 8:25am
 Updated by:  April 2, 2018 at 9:46pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết bạn và tìm hiểu đi xa hơn
 Free Time:  Nge nhạc, coi phim
 I Am:  Là người vui vẻ, hoà đồng, thích chân thành
 Looking For:  Biết yêu thương tôn trọng và chân thành

Back | Send Email to Dung nhi (ID: 1429362)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.