Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429353 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Sunny day
 Sunny day - ID: 1429353
 Name:  Sunny day
 IP & Posted by:  174.0.186.6 on March 13, 2018 at 6:56am
 Updated by:  April 24, 2018 at 10:16pm
 Gender:  Male
 Age:  34
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  A
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Hy vọng tìm được người vợ tốt...
 Free Time:  Đi gym, nghe nhạc, xem phim, đi chùa...
 I Am:  Hiền, nghiêm túc, trách nhiệm, biết lắng nghe, thông cảm và chia sẻ.
 Looking For:  Hiền, nghiêm túc, trách nhiệm, biết lắng nghe, thông cảm và chia sẻ. Nếu ai có cùng quan điểm. Xin hãy email dragonstar83@yahoo.com...cảm ơn.

Back | Send Email to Sunny day (ID: 1429353)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.