Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429336 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanh thảo
 Thanh thảo - ID: 1429336
 Name:  Thanh thảo
 IP & Posted by:  113.185.22.56 on March 12, 2018 at 10:45pm
 Updated by:  March 14, 2018 at 9:58pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bến tre
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Làm Thuê
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn tìm một người chia sẽ niềm vui nỗi buồn.. Không một sáu năm bốn tám bảy không một bốn một
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim
 I Am:  Hoà đồng, thân thiện vui vẻ
 Looking For:  Có công việc ổn định, biết lo cho tương lai gia đình và sự nghiệp. Có đạo đức và có nhân cách cư xử văn hoá

Back | Send Email to Thanh thảo (ID: 1429336)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.