Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429318 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trung Canada

 Trung Canada - ID: 1429318
 Name:  Trung Canada
 IP & Posted by:  99.239.91.129 on March 12, 2018 at 6:35pm
 Updated by:  May 5, 2018 at 11:29pm
 Gender:  Male
 Age:  47
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  London
 State/Province:  Ontario
 Zip:  N5X
 Country:  Canada
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Đi tìm ai đó biết nấu cơm ngon rồi ăn chung, ngủ chung
 Free Time:  Tân trang nhà cho thiệt là đẹp. Đi du lịch những nơi chưa đến trươc khi trở về với cát bụi
 I Am:  làm củng nhiều đi du lịch 1 mình củng nhiều. thích ăn ngon nhưng không co ai nấu cho ăn
 Looking For:  sạch sẻ và biết nấu ăn ngon

Back | Send Email to Trung Canada (ID: 1429318)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.