Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429158 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thân Thiện

 Thân Thiện - ID: 1429158
 Name:  Thân Thiện
 IP & Posted by:  47.149.246.233 on March 10, 2018 at 8:35am
 Updated by:  July 6, 2018 at 11:28am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Riverside
 State/Province:  California
 Zip:  92xxx
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Se nói sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mỗi người có một hoàn cảnh riêng của họ. Cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn nếu có một người chia sẻ và hiểu mình
 Free Time:  Thích học hỏi những gì hay và tốt cho bản thân. Nghe nhạc, ăn uống với bạn bè.
 I Am:  Hiền lành, hòa đồng, vui vẻ, không thích giả dối. Trên trung bình về mọi mặt.
 Looking For:  Khg hút thuốc, có trách nhiệm, việc làm ổn định . Hiền lành và có đạo đức. Chỉ lien lac những anh song o Nam California

Back | Send Email to Thân Thiện (ID: 1429158)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.