Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429138 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to cuối đường

 cuối đường - ID: 1429138
 Name:  cuối đường
 IP & Posted by:  116.98.41.46 on March 9, 2018 at 11:58pm
 Updated by:  March 16, 2018 at 9:17pm
 Gender:  Female
 Age:  58
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  nói sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  sống an lành ,Tìm được hạnh phúc tuổi già ,không lệ thuộc con cái.
 Free Time:  ĐT :0163..870..63..51
 I Am:  đơn giản, phúc hậu ,nghiêm túc
 Looking For:  Lớn tuổi hơn, muốn chia sẻ đoạn cuối cuộc đời với tôi, .

Back | Send Email to cuối đường (ID: 1429138)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.