Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429058 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to bé mũm

 bé mũm - ID: 1429058
 Name:  bé mũm
 IP & Posted by:  113.163.70.4 on March 8, 2018 at 5:56pm
 Updated by:  March 11, 2018 at 10:09pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bào Lộc
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  em muốn tìm một người để tiến tới hôn nhân
 Free Time:  nghe nhạc, xem phim, nấu ăn
 I Am:  hòa đồng, vui vẻ thích hài hước...không thích lừa dối
 Looking For:  chung thủy, chân thành

Back | Send Email to bé mũm (ID: 1429058)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.