Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429028 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 LÊ HUY - ID: 1429028
 Name:  LÊ HUY
 IP & Posted by:  116.118.7.130 on March 8, 2018 at 9:07am
 Updated by:  March 10, 2018 at 8:46am
 Gender:  Male
 Age:  33
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  TP Hồ Chí Min
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  y khoa
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  hoàn thành việc học...gặp gỡ nữa còn lại ..
 Free Time:   đọc sách , cà phê , chơi thể thao, làm những gì mình thích ..
 I Am:  chân tình hiền .. ... dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời ...
 Looking For:  sao cũng được , gặp nhau đã là duyên ...đem lại sư an lành hạnh phúc cho nhau ..

Back | Send Email to LÊ HUY (ID: 1429028)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.