Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428874 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Người Lạ

 Người Lạ - ID: 1428874
 Name:  Người Lạ
 IP & Posted by:  27.64.108.108 on March 5, 2018 at 5:00pm
 Updated by:  March 5, 2018 at 9:01pm
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  mien nam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  nvvp
 Smoker:  Heavy smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  cuộc sống vui vẻ
 Free Time:  cafe, xem báo chí, nghe nhạc, du hí
 I Am:  bình thường, ổn định, đơn giản, vui vẻ, hòa đồng
 Looking For:  bạn nữ vui vẻ không vướng bận ở mọi nơi

Back | Send Email to Người Lạ (ID: 1428874)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.