Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428712 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to LongNguyen

 LongNguyen - ID: 1428712
 Name:  LongNguyen
 IP & Posted by:  116.118.9.66 on March 3, 2018 at 12:35am
 Updated by:  March 22, 2019 at 10:25pm
 Gender:  Gay
 Age:  52
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  ky su CNTT
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cong viec va su nghiep on dinh.. Co mot tri ky, mot nguoi ban bên lâu.. cho cuoc doi con lai
 Free Time:  Xem TV, nghe nhạc, lướt web, đi bộ, đạp xe.., thể dục nhẹ nhàng
 I Am:  Chân thành, tôn trọng bạn bè, quý trọng tình bạn...
 Looking For:  tìm một người bạn tri kỹ là TOP, sống kín đáo, chân thành, và bất vụ lợi.. lien lac qua elongnguyen@yahoo.com.vn

Back | Send Email to LongNguyen (ID: 1428712)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.