Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428574 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Phil - ID: 1428574
 Name:  Phil
 IP & Posted by:  24.23.255.245 on February 28, 2018 at 12:42pm
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  San Mateo
 State/Province:  California
 Zip:  99999
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Sales
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống.
 Free Time:  Xem movie, đọc sách và thể dục.
 I Am:  Trầm, thân thiện với mọi người chung quanh và thích những loài động vật.
 Looking For:  Bạn chân tình.

Back | Send Email to Phil (ID: 1428574)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.