Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428514 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Cô đơn
 Cô đơn - ID: 1428514
 Name:  Cô đơn
 IP & Posted by:  171.233.240.13 on February 27, 2018 at 8:10pm
 Updated by:  March 13, 2018 at 9:03pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Nói sau
 Free Time:  Du lịch, xem phim
 I Am:  Nói sau
 Looking For:  Một người đàn ông của gia đình, muốn lập gia đình ngay và luôn thì liên hệ e nhé! E cug đang tìm ck gấp đây 😁

Back | Send Email to Cô đơn (ID: 1428514)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.