Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428266 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Em Là Mây

 Em Là Mây - ID: 1428266
 Name:  Em Là Mây
 IP & Posted by:  113.161.75.198 on February 24, 2018 at 7:32pm
 Updated by:  March 2, 2018 at 4:19am
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Huế
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết bạn
 Free Time:  Nấu ăn, đọc sách và du lịch.
 I Am:  Mỗi người mỗi cảm nhận, tiếp xúc rồi sẽ rõ.
 Looking For:  Chân thành, biết quan tâm đến mọi người và tư tưởng đạo đức tốt.

Back | Send Email to Em Là Mây (ID: 1428266)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.