Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428164 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Timban - ID: 1428164
 Name:  Timban
 IP & Posted by:  183.80.220.13 on February 23, 2018 at 1:13am
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  N. Cal
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nói sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sẽ nói sau
 Free Time:  Xem hài, movies, nghe nhạc, du lịch, thể thao.....
 I Am:  Hơi ít nói, thẳng tính nhưng rất hòa đồng, nghiêm túc trong mọi quan hệ.
 Looking For:  Muốn tim 1 ban nữ tính tình dễ thương, hòa đồng, biết thông cảm, nghiêm túc tìm bạn lâu dài......

Back | Send Email to Timban (ID: 1428164)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.