Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428063 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Linh 79
 Linh 79 - ID: 1428063
 Name:  Linh 79
 IP & Posted by:  1.52.65.166 on February 21, 2018 at 10:24pm
 Updated by:  March 20, 2018 at 2:43am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Nvvp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Chia sẽ sau
 Free Time:  Xem phim, cafe, du lịch.
 I Am:  Nghiêm túc, thẳng tính, vui vẽ..
 Looking For:  Tìm bạn nghiêm túc, chân thành... bạn nào tìm gái gú, hay có ý định tìm người vì mục đích nhu cầu.. đừng làm phiền mình nhé, tks!

Back | Send Email to Linh 79 (ID: 1428063)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.