Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427619 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lala Lam
 Lala Lam - ID: 1427619
 Name:  Lala Lam
 IP & Posted by:  116.106.46.73 on February 15, 2018 at 11:57pm
 Updated by:  March 20, 2018 at 7:32am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Current college student
 Occupation:  Tổng đài viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được ngươi thấu hiểu
 Free Time:  Đi chơi cùng bạn bè
 I Am:  Hoà đồng , vui vẻ , đôi khi dễ tổn thương trong chuyện tình cảm
 Looking For:  Biết lắng nghe và thấu hiểu

Back | Send Email to Lala Lam (ID: 1427619)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.