Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427479 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thai' Duong*
 Thai' Duong* - ID: 1427479
 Name:  Thai' Duong*
 IP & Posted by:  47.145.145.87 on February 12, 2018 at 6:41pm
 Updated by:  March 14, 2018 at 5:09pm
 Gender:  Male
 Age:  58
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  los angeles
 State/Province:  California
 Zip:  91790
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  tu do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  mong kết bạn, truoc làm quen, sau tìm hiểu, biết là rất khó để gặp người hợp ý, nhưng vẫn cố tìm, biết đau có duyên tim` duoc nguoi`để cùng chung tay xây dựng lại những đổ vỡ của đời mình ...
 Free Time:  Thích xem tử vi, ngẫm nghĩ đến số phận con người, cung hay nghe dvd kinh giảng của các sư thầy, như Thích thanh Từ, Thích trí Siêu v.v...
 I Am:  nói về mình ư, cứ quen đi roi se hiểu nhé
 Looking For:  Tuỳ duyên mà gặp thôi, chứ không thể tìm được người mình muốn, kiếp trước có nợ ai không thì để người ấy đến tìm ...có phải không?

Back | Send Email to Thai' Duong* (ID: 1427479)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.