Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427001 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngọc Tú

 Ngọc Tú - ID: 1427001
 Name:  Ngọc Tú
 IP & Posted by:  1.52.39.251 on February 4, 2018 at 8:01am
 Updated by:  February 20, 2018 at 7:49pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người cùng quan điểm, hiểu và biết lắng nghe chia sẻ....
 Free Time:  Nấu ăn, làm đẹp, shopping....
 I Am:  Hãy nói chuyện bạn sẽ hiểu về tôi.
 Looking For:  Tìm một người cùng quan điểm, hiểu và biết lắng nghe chia sẻ....

Back | Send Email to Ngọc Tú (ID: 1427001)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.