Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426851 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to mai anh ĐÀO
 mai anh ĐÀO - ID: 1426851
 Name:  mai anh ĐÀO
 IP & Posted by:  64.233.173.19 on February 1, 2018 at 6:04pm
 Updated by:  February 1, 2018 at 11:56pm
 Gender:  Female
 Age:  58
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  ĐÀ LẠT
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nghỉ hưu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống vui, sống khỏe, yêu đời.
 Free Time:  Đọc sách.
 I Am:  Hiền, ít nói,chân thành, giản dị.
 Looking For:  Bạn già cùng trang lứa, đàng hoàng, đứng đăn, để góp gạo thổi cơm chung.

Back | Send Email to mai anh ĐÀO (ID: 1426851)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.