Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426777 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lệ Khánh

 Lệ Khánh - ID: 1426777
 Name:  Lệ Khánh
 IP & Posted by:  14.167.78.65 on January 31, 2018 at 5:33pm
 Updated by:  May 13, 2018 at 9:43pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đà Nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 I Am:  Không chín một bốn bảy bốn bốn không hai bảy khanhlekk@gmail dot com
 Looking For:  Nghiêm túc tìm hiểu lẫn nhau và đi đến hôn nhân!!!

Back | Send Email to Lệ Khánh (ID: 1426777)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.