Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426759 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Linh

 Linh - ID: 1426759
 Name:  Linh
 IP & Posted by:  171.232.90.86 on January 31, 2018 at 7:47am
 Updated by:  March 12, 2018 at 9:38pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Ho chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kính doanh tai gia
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm người có thể ...tin llà vẫn còn tình yêu chân thật
 Free Time:  Hình như ít khi rãnh...nếu có cũng tập thể thao
 I Am:  Không còn tin vào thứ gọi là tình yêu....vì không giàu có nên mất chồng ...thời gian đen tối cũng qua rồi....nên tim 1 nguoi co the lam ban
 Looking For:  1 nguoi ban chan thành ....hop se nc nhiều . Ko hop se noi ....dung làm mat thoi gian doi phuong

Back | Send Email to Linh (ID: 1426759)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.