Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426680 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyễn Hoàng
 Nguyễn Hoàng - ID: 1426680
 Name:  Nguyễn Hoàng
 IP & Posted by:  113.172.141.232 on January 31, 2018 at 3:24am
 Updated by:  February 1, 2018 at 5:07am
 Gender:  Male
 Age:  47
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kĩ sư xây dựng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Toi luôn hoàn thiện bản thân mình trong mọi hoàn cảnh.Để có cuộc sống tốt đẹp hơn,ý nghĩa hơn
 Free Time:  Chơi đàn tập thể thao
 I Am:  Bình thường như mọi người,trầm tính,ít noi
 Looking For:  Bình thường như mình

Back | Send Email to Nguyễn Hoàng (ID: 1426680)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.