Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426597 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Vi Nguyen
 Vi Nguyen - ID: 1426597
 Name:  Vi Nguyen
 IP & Posted by:  113.174.29.46 on January 29, 2018 at 9:43pm
 Updated by:  September 10, 2018 at 12:58am
 Gender:  Female
 Age:  55
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đà lạt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Christian
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Về hưu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sống chân thật và mong muốn tìm người đàn ông thật lòng
 Free Time:  Đọc báo, xem phim
 I Am:  Một người phụ nữ giản dị, sống rất chân tình
 Looking For:  Một người đàn ông chân thật, không xem chuyện tim bạn online là một trò đùa

Back | Send Email to Vi Nguyen (ID: 1426597)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.