Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426358 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thu Thuy
 Thu Thuy - ID: 1426358
 Name:  Thu Thuy
 IP & Posted by:  171.226.175.235 on January 26, 2018 at 1:17am
 Updated by:  February 1, 2018 at 12:52am
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đồng Nai!
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Thợ May Thời Trang
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  Nghe nhạc, chăm sóc gia đình.
 I Am:  Tôi là người sống rất đơn giản , cầu tiến,công việc ổn định. li dị chồng hiện tại sống độc thân.
 Looking For:  1 người đàn ông có công ăn việc làm ổn định, cầu tiến, yêu thương biết lo cho gia đình

Back | Send Email to Thu Thuy (ID: 1426358)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.