Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426170 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Anh Toàn

 Anh Toàn - ID: 1426170
 Name:  Anh Toàn
 IP & Posted by:  1.52.38.107 on January 22, 2018 at 7:03pm
 Updated by:  February 17, 2018 at 7:58pm
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Office employee
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  Tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài.
 Free Time:  Cafe,luot web xem tin tuc,nghe nhac,the thao..
 I Am:  Mình là người sống thiên về tình cảm,hướng nội,chân thành,không nhậu nhẹt,sống lành mạnh,nề nếp.
 Looking For:  Một người phụ nữ tình cảm,biết chia sẻ.

Back | Send Email to Anh Toàn (ID: 1426170)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.