Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425789 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kiều uyên

 Kiều uyên - ID: 1425789
 Name:  Kiều uyên
 IP & Posted by:  115.72.41.124 on January 16, 2018 at 10:31pm
 Updated by:  March 2, 2018 at 12:58am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vũng tàu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Lễ tân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người yêu 😁
 Free Time:  Xem phim, chơi game...
 I Am:  Vui vẻ, hoà đồng ...
 Looking For:  Biết quan tâm chăm sóc , thật lòng...😄

Back | Send Email to Kiều uyên (ID: 1425789)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.