Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425575 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Nguyễn Sang - ID: 1425575
 Name:  Nguyễn Sang
 IP & Posted by:  171.233.20.176 on January 13, 2018 at 9:49pm
 Updated by:  January 23, 2018 at 4:17am
 Gender:  Male
 Age:  22
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  215 lbs (98 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nhân viên sân bay
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  muốn tìm người yêu thương thật lòng faceboook là 0931005867
 Free Time:  online facebook làm hệ thống bán hang online
 I Am:  thích nói chuyện vs người thương và tâm sự về tình đời
 Looking For:  mẫu người thành đạt có công việt ổn định và biết quan tâm chăm sóc gia đình

Back | Send Email to Nguyễn Sang (ID: 1425575)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.