Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425574 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Huy Hoàng - ID: 1425574
 Name:  Huy Hoàng
 IP & Posted by:  116.100.140.97 on January 13, 2018 at 9:36pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh Doanh BĐS
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  Luôn trao dồi kiến thức để sống hoàn thiện hơn.
 Free Time:  Hay cafe với bạn bè
 I Am:  Mong được chia sẽ,quan tâm nhau trong cuộc sống hàng ngày cùng người khác phái.
 Looking For:  Nữ sống thoáng,không thực dụng.Tuổi từ 28 trở lên.

Back | Send Email to Huy Hoàng (ID: 1425574)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.