Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425558 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Tri ky - ID: 1425558
 Name:  Tri ky
 IP & Posted by:  74.15.78.36 on January 13, 2018 at 4:56pm
 Updated by:  February 19, 2018 at 6:33pm
 Gender:  Female
 Age:  54
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Toronto
 State/Province:  Canada
 Zip:  M
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tự Do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Thích hợp thì là bạn đời ! sông có thể cạn núi có thể mòn ,nhưng ko hề chia cắt tình ta .
 Free Time:  Ngu~,khoẻ thì thăm giếng gia đình bà con cô bác,ban. be` gần xa
 I Am:  vui ve ,hoà dong,thich du lich khap the gioi trong khoang doi con lai
 Looking For:  ko quan trong hinh` thuc hay giau ngheo`, can that lòng yeu & ton trong toi là số 1 ......

Back | Send Email to Tri ky (ID: 1425558)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.