Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425556 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Đạo
 Đạo - ID: 1425556
 Name:  Đạo
 IP & Posted by:  67.160.223.37 on January 13, 2018 at 4:26pm
 Updated by:  January 22, 2018 at 8:44am
 Gender:  Male
 Age:  30
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  San Jose
 State/Province:  California
 Zip:  95051
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  EMT
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Anh muốn tìm một người bạn đơ`i để tâm sự chuyện vui buồn.
 Free Time:  Anh thích đi leo núi, tập thể dục, xem phim, và đi uống sữa trà. Email me: daotran12@yahoo.com
 I Am:  Vui vẻ và hòa đồng.
 Looking For:  Bạn nữ hiền lành, biết hiểu và thông cảm cho chau. Email me: daotran12@yahoo.com

Back | Send Email to Đạo (ID: 1425556)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.