Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425367 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Jimmy
 Jimmy - ID: 1425367
 Name:  Jimmy
 IP & Posted by:  116.193.72.162 on January 10, 2018 at 7:30pm
 Updated by:  February 10, 2018 at 7:07pm
 Gender:  Male
 Age:  29
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  IT
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm những cơ hội trong nghề nghiệp lẫn tình cảm và xa hơn là một gia đình nhỏ hạnh phúc
 Free Time:  Đọc báo, nghe nhạc, đi chơi cùng bạn bè.
 I Am:  Là người nghiêm túc, lạnh lùng với người lạ nhưng thân thiện với bạn bè và người thân. Sống tình cảm quan tâm và chia sẽ. Ghét nhất sự giả dối.
 Looking For:  Tìm một người thấu hiểu, có thể chia sẽ, quan tâm lẫn nhau, cùng nhau thực hiện những mục tiêu tương lại.

Back | Send Email to Jimmy (ID: 1425367)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.