Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425331 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Phương - ID: 1425331
 Name:  Phương
 IP & Posted by:  171.249.38.138 on January 10, 2018 at 6:17am
 Updated by:  January 24, 2018 at 10:21pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cần thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Y tế
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm thật tốt lo cho tương lai
 Free Time:  Lướt Wed,du lịch,đọc sách..
 I Am:  Là một người bình thường
 Looking For:  Một người có công việc ổn định,tính tình tốt,vui vẽ và đang độc thân.

Back | Send Email to Phương (ID: 1425331)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.