Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425019 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tùng Cali
 Tùng Cali - ID: 1425019
 Name:  Tùng Cali
 IP & Posted by:  70.95.11.131 on January 6, 2018 at 6:11pm
 Updated by:  January 15, 2018 at 8:54pm
 Gender:  Male
 Age:  34
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Mira Mesa
 State/Province:  California
 Zip:  92126
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Management
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Lịch sử, vui vẻ, kính trọng phụ nữ... Kết bạn để tiến đến Hôn Nhân!!! Looking for friendship, lover leading to marriage!!!
 Free Time:  Đi xem phim, ăn uống, đọc sách, xem và chơi thể thao. Đi du lịch và làm việc từ thiện. Going to movie, dining out, reading, watching and playing sports. Travel & perform charitable activities.
 I Am:  Vui vẻ, hoà đồng, ai gặp cũng mến, rất quan tâm, kính trọng & lo lắng cho người thân, người yêu & những người chung quanh...Hien tại còn độc thân và đang làm Kỹ Sư. Fun, charismatic, easy going, caring and respectful. Single and have never been married, currently working as an Engineer.
 Looking For:  bạn gái vui vẻ, xinh xắn, có ý chí, kính trên nhường dưới, biết lo cho bản thân và gia đình, có lòng nhân hậu đối với người nghèo, người lớn tuổi và người bị bệnh tật. Fun, charismatic, cute, responsible, respectful and good-hearted towards the less fortunate.

Back | Send Email to Tùng Cali (ID: 1425019)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.