Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424992 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanh Nguyễn
 Thanh Nguyễn - ID: 1424992
 Name:  Thanh Nguyễn
 IP & Posted by:  42.119.150.183 on January 6, 2018 at 6:45am
 Updated by:  August 27, 2018 at 3:49am
 Gender:  Male
 Age:  30
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Đọc sách xem phim
 I Am:  Bình thường
 Looking For:  Bình thường. Nếu bạn nữ nào có ý quen để cưới và cùng mình vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống thì liên hệ Sdt mình không chín 3 8 chín 61 4 tám chín. Hay liên hệ mình qua mal ntthanhit2 acòng gờ mal chấm com. Có gì các bạn add zalo mình nha

Back | Send Email to Thanh Nguyễn (ID: 1424992)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.