Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424873 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Victoria Nguyen

 Victoria Nguyen - ID: 1424873
 Name:  Victoria Nguyen
 IP & Posted by:  68.35.1.224 on January 4, 2018 at 8:04am
 Updated by:  January 16, 2018 at 11:19pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  2565299277
 State/Province:  Alabama
 Zip:  35803
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  2565299277
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tôi có quá ngốc nghếch khi đi tìm sự chân thành?
 Free Time:  nghe nhac
 I Am:  Bạn sẽ biet tôi như thế nào khi bạn ở bên tôi
 Looking For:  Người đến với tôi xin đùng gian dối Tôi sẽ yêu người bằng cả trái tim tôi 2 5 6 5 2 9 9 2 7 7 hai năm sáu năm hai chín chín hai bảy bảy.Thanks

Back | Send Email to Victoria Nguyen (ID: 1424873)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.