Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424841 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Hoàng Phong - ID: 1424841
 Name:  Hoàng Phong
 IP & Posted by:  1.52.36.243 on January 3, 2018 at 8:48pm
 Updated by:  January 16, 2018 at 2:10am
 Gender:  Male
 Age:  30
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm mọi việc để gia đình hạnh phúc
 Free Time:  Đọc sách, xem phim, du lịch
 I Am:  Trách nhiệm và tốt bụng, ngoại hình khá ổn. Lịch sự, ga lăng và phóng khoáng
 Looking For:  Người phụ nữ hiểu biết, ngoại hình tương đối

Back | Send Email to Hoàng Phong (ID: 1424841)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.