Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424784 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanh Mai
 Thanh Mai - ID: 1424784
 Name:  Thanh Mai
 IP & Posted by:  27.3.237.99 on January 3, 2018 at 12:58am
 Updated by:  April 10, 2018 at 7:52pm
 Gender:  Female
 Age:  46
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Zip:  +84
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  nhan vien ngan hang
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tim hieu để kết hôn
 Free Time:  dọc sách, xem phim, di du lịch
 I Am:  chân thành, biết lắng nghe, năng động...
 Looking For:  chân thành, vui tính, biết thông cảm và biết lắng nghe... liên hệ không 09379261 sáu tám

Back | Send Email to Thanh Mai (ID: 1424784)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.