Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424775 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Minh - ID: 1424775
 Name:  Minh
 IP & Posted by:  113.161.204.71 on January 2, 2018 at 10:06pm
 Updated by:  January 16, 2018 at 9:29pm
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  sg - ct
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  XD
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm kiếm một sự chân thành và xa hơn.
 Free Time:  Ở nhà chăm sóc cây cảnh, làm vườn.
 I Am:  Không có ai sinh ra là hợp nhau. Chẳng qua là vì yêu nhau mà họ học: Một chút nhường nhịn Một chút chịu đựng, một chút nhẫn nại, một chút hi sinh vì nhau nên tình yêu họ bền vững. Nhân vô thập toàn.
 Looking For:   Một mối quan hệ nghiêm túc. Một người có trái tim nhân hậu, cởi mở, trung thực, hy sinh và chia sẽ với nhau.

Back | Send Email to Minh (ID: 1424775)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.