Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424616 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to MyMy
 MyMy - ID: 1424616
 Name:  MyMy
 IP & Posted by:  116.109.73.87 on December 31, 2017 at 12:40pm
 Updated by:  December 31, 2017 at 7:19pm
 Gender:  Female
 Age:  21
 Height:  4 Feet 8 Inches (142 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn
 Free Time:  Ăn và đi chơi..😜
 I Am:  Thích đi chơi...😛
 Looking For:  Quan tâm, lo lắng và hiểu mình... chín chắn biết suy nghĩ...😙

Back | Send Email to MyMy (ID: 1424616)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.