Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424582 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to huy
 huy - ID: 1424582
 Name:  huy
 IP & Posted by:  115.78.89.125 on December 31, 2017 at 1:13am
 Updated by:  January 2, 2018 at 8:14pm
 Gender:  Male
 Age:  21
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  o nha
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  đi ăn đi dạo nghe nhạc
 I Am:  tiếp xúc rồi sẽ biết, hihi
 Looking For:  nữ độc thân hay đã li hôn cũng được,iu thật lòng chung thủy hông dối lừa, hông phản bội, số đt của mình 0906980315

Back | Send Email to huy (ID: 1424582)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.