Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424397 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngọc Bích
 Ngọc Bích - ID: 1424397
 Name:  Ngọc Bích
 IP & Posted by:  113.188.211.169 on December 28, 2017 at 1:47am
 Updated by:  December 28, 2017 at 8:45pm
 Gender:  Female
 Age:  21
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đà Lạt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Current college student
 Occupation:  Sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm việc muốn biết nhiều nơi hơn...
 Free Time:  Nghe nhạc, đọc sách, shopping
 I Am:  Sống vui vẻ, dễ gần, thích du lịch ăn uống bình thường
 Looking For:  Biết quan tâm lo lắng, có mục đích, Viber: Không, Chín, Bảy, Một, Ba, Hai, Bốn, Chín, Bảy, Tám

Back | Send Email to Ngọc Bích (ID: 1424397)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.