Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424374 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 chung thuy - ID: 1424374
 Name:  chung thuy
 IP & Posted by:  115.79.143.191 on December 27, 2017 at 7:37pm
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  quan ly
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  lấy vợ và có những đứa con ngoan
 Free Time:  chăm sóc mẹ già
 I Am:  sống đơn giản, thích sự chân thành
 Looking For:  bạn gái có ý định kết hôn nghiêm túc

Back | Send Email to chung thuy (ID: 1424374)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.