Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424366 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to bichthuanns1974

 bichthuanns1974 - ID: 1424366
 Name:  bichthuanns1974
 IP & Posted by:  103.199.26.148 on December 27, 2017 at 4:39pm
 Updated by:  December 28, 2017 at 9:01pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  noi tro
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm một nửa còn lại
 Free Time:  bơi lội, đọc truyện, nấu ăn, chơi thể thao...
 I Am:  là mẹ đơn thân của 2 con trai 12 tuổi và 13 tuổi, năng dộng, vui vẻ, hòa đồng... giao lưu qua không chín ba tám ba một hai ba bốn năm.
 Looking For:  tùy duyên.

Back | Send Email to bichthuanns1974 (ID: 1424366)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.