Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424137 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Xu Lanh Tinh`No - ID: 1424137
 Name:  Xu Lanh Tinh`No
 IP & Posted by:  72.141.80.237 on December 23, 2017 at 10:30am
 Updated by:  October 16, 2018 at 4:55pm
 Gender:  Female
 Age:  54
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Toronto
 State/Province:  Ontario
 Zip:  M
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Cong^Nhan^
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mong có bạn hợp tính cùng nhau du lịch trong quàng đời còn lại để an ủi tuôi?xế già .....
 Free Time:  Tản bộ cùng bạn bè,cafe roi^`cung` nhau 8 xã tress....
 I Am:  lạc quan ,vui vẽ,yêu đời,yêu ngươi....
 Looking For:  Có cùng sở thích mới vui thật là vui ...

Back | Send Email to Xu Lanh Tinh`No (ID: 1424137)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.