Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424137 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Xu Lanh - ID: 1424137
 Name:  Xu Lanh
 IP & Posted by:  72.141.80.237 on December 23, 2017 at 10:30am
 Updated by:  February 20, 2019 at 6:10pm
 Gender:  Female
 Age:  55
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Toronto
 State/Province:  Ontario
 Zip:  M
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Cong^Nhan^
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Bạn đời tâm sự,vui buồn trên thế gian này .
 Free Time:  Thể dục ,họp mặt bạn già cuối tuần và du lịch cùng nhóm cho vui .
 I Am:  sống vui, nói cười vui vẽ,hưởng thụ cuộc sống hiện tại và tương lai .
 Looking For:  Ban ngoài 60t ,dễ tính, vui vẽ là ok ./.

Back | Send Email to Xu Lanh (ID: 1424137)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.