Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424062 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Dương Gymer

 Dương Gymer - ID: 1424062
 Name:  Dương Gymer
 IP & Posted by:  171.248.61.240 on December 22, 2017 at 12:06am
 Updated by:  January 7, 2018 at 7:20am
 Gender:  Male
 Age:  30
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sài Gòn-TG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Truyền thông
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người tâm ý. Làm bạn tìm hiểu trước, nếu hợp sẽ tính tiếp. Không câu nệ tuổi tác.
 Free Time:  Tập gym.
 I Am:  Sống nội tâm và quan tâm mọi người.
 Looking For:  Tìm người tâm ý. Làm bạn tìm hiểu trước, nếu hợp sẽ tính tiếp. Không câu nệ tuổi tác. Ko.. mot.. h@i.. h@i.. b0n.. ko.. n@m.. b@y.. h@i.. n@m.. n@m.

Back | Send Email to Dương Gymer (ID: 1424062)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.