Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424042 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Khanh Giang

 Khanh Giang - ID: 1424042
 Name:  Khanh Giang
 IP & Posted by:  123.20.4.170 on December 21, 2017 at 7:27pm
 Updated by:  January 12, 2018 at 7:27pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Đà Nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người bạn đời tốt tính, biết chăm lo cho gia đình.
 Free Time:  Xem phim, cafe, nghe nhạc.
 I Am:  Hơi trầm tính, biết quan tâm bạn bè, người thân.
 Looking For:  Gọn gàng,có chí cầu tiến, có trách nhiệm với gia đình.

Back | Send Email to Khanh Giang (ID: 1424042)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.