Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423848 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tìm Bạn
 Tìm Bạn - ID: 1423848
 Name:  Tìm Bạn
 IP & Posted by:  113.185.22.197 on December 18, 2017 at 9:21pm
 Updated by:  December 23, 2017 at 8:32pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  An Giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên Tư vấn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tích lũy kinh phí đầu tư kiến thức thành lập công ty riêng...
 Free Time:  Giải trí online... Cafe bạn bè
 I Am:  Hòa đồng, tôn trọng, chia sẻ lắng nghe..
 Looking For:  Anh nào thương em thì em cảm ơn thương lại thiệt tìnhhhhh...!!!

Back | Send Email to Tìm Bạn (ID: 1423848)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.