Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423717 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hưng Selena

 Hưng Selena - ID: 1423717
 Name:  Hưng Selena
 IP & Posted by:  117.3.220.22 on December 16, 2017 at 11:01pm
 Updated by:  March 5, 2018 at 6:33pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn nghiêm túc lâu dài.
 Free Time:  Nghe nhạc, đọc báo...
 I Am:  Đơn giản, hòa đồng,dễ thích nghi...
 Looking For:  Nghiêm túc để đi đến hôn nhân...Biết thông cảm và chia sẻ trong cuộc sống.

Back | Send Email to Hưng Selena (ID: 1423717)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.